PROBLEMY DOROSŁYCH OBCIĄŻAJĄ CODZIENNOŚĆ DZIECI.

Razem możemy zdjąć z nich ten ciężar.

Pomóż nam zapewnić opiekę, wsparcie edukacyjne i psychologiczne potrzebującym dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych i programu „SOS Rodzinie”.

PROBLEMY DOROSŁYCH OBCIĄŻAJĄ CODZIENNOŚĆ DZIECI.

Razem możemy zdjąć z nich ten ciężar.

Pomóż nam zapewnić opiekę, wsparcie edukacyjne i psychologiczne potrzebującym dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych i programu „SOS Rodzinie”.

Dziękujemy za Twoją darowiznę!

Nasi podopieczni niosą na swoich barkach ogromny bagaż trudnych doświadczeń i emocji. Problemy dorosłych, z którymi musieli się mierzyć obciążają ich codzienność, odbierają dzieciństwo, utrudniają naukę i kontakt z rówieśnikami. Uzależnienia, konflikty, przemoc, bieda, izolacja społeczna, brak stabilizacji – dla dzieci takie doświadczenia są szczególnie bolesne. Wspólnie możemy zdjąć z nich ten ciężar i podarować im szansę na lepszą przyszłość.

Prawie 72 tys. dzieci w Polsce pozbawionych jest opieki rodzicielskiej, a blisko 1/4 z nich przebywa w pieczy instytucjonalnej, czekając na prawdziwy dom i rodzinę. Ponad milion dzieci w Polsce wychowuje się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, ponad milion wciąż zagrożonych jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla wielu z nich, nadchodzący rok szkolny, który powinien być czasem radosnych wyzwań, będzie pełen niepokoju i zmartwień. Z takim obciążeniem trudno jest myśleć o nauce, a szkoła bardzo często schodzi na dalszy plan. Dla dzieci znajdujących się pod naszą opieką – opuszczonych, osieroconych jak i tych z rodzin zagrożonych rozpadem, ten bagaż doświadczeń i emocji jest wyjątkowo ciężki.

Problemy, z którymi się mierzą pozostają na ich barkach każdego dnia, utrudniają naukę, rozwój i kontakt z rówieśnikami. Robimy co w naszej mocy, by zdjąć z nich ten ciężar, zapewnić niezbędną pomoc, tak by mogły z uśmiechem wkroczyć w kolejny rok szkolny, cieszyć się dzieciństwem i szkołą tak jak wszystkie inne dzieci.

JAK POMAGAMY?

jak pomóc

Prowadzimy 4 SOS Wioski Dziecięce, w których opuszczone i osierocone dzieci odnajdują dom i opiekę. Pragniemy, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone domowym ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa.

jak pomóc

W ramach profilaktycznego programu „SOS Rodzinie” prowadzimy 14 świetlic środowiskowych, w których potrzebujące dzieci mogą m.in. otrzymać pomoc psychologiczną, zjeść ciepły posiłek, czy odrobić lekcje. Dorośli otrzymują m.in. pomoc specjalistów, wsparcie terapeutyczne, możliwość uczestniczenia w szkoleniach i pomoc w znalezieniu pracy.

jak pomóc

Wyrównujemy szanse edukacyjne. Na każdym etapie dzieci z naszych programów mają dostęp do dodatkowego wsparcia dydaktycznego. Pomagamy im nadrobić wieloletnie zaległości i odnaleźć radość w nauce. Wierzymy, że dobra edukacja pomoże im stać się w przyszłości samodzielnymi dorosłymi.

jak pomóc

Pomagamy dzieciom w rozwoju zainteresowań i pasji. Dzięki organizowanym przez nas zajęciom, warsztatom i wycieczkom dzieci mogą oderwać się od codziennych problemów, uczą się lepiej radzić sobie z emocjami, lepiej odnajdują się w grupie rówieśniczej.